White Church in Parikia, Paros

White Church in Parikia, Paros - top Instagram spots on Paros